umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży – charakterystyka umowy cywilnoprawnej

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży jest najbardziej powszechna w społeczeństwie. Wiele ludzi chociaż raz brało udział w takiej transakcji. Pospolite są umowy sprzedaży samochodu, nieruchomości czy działki. Umowa ta, jak większość jest regulowana przez prawo cywilne, przez co musi być zawierana na podstawie określonych reguł. Umowę podpisują dwie strony sprzedawca i nabywca. Takie porozumienie zobowiązuje sprzedawcę do przeniesienia prawa własności na nabywcę. Kupujący na podstawie porozumienia staje się właścicielem podmiotu umowy, dlatego też potocznie umowa sprzedaży nazwana jest umową kupna -sprzedaży.

Co musi zawierać?

W umowie obie strony uzgadniają rzecz, jakiej umowa dotyczy i cenę danej rzeczy. Przykładem może być umowa zbycia samochodu, która jest ogólnie znana. W takiej umowie parametry pojazdu są dokładnie opisane. Ważnym aspektem są także informacje o obu stronach umowy. Kontrakt zawiera takie informacje jak imiona i nazwiska, PESEL czy numer dowodu osobistego. W sytuacji gdy umowę zawiera przedsiębiorca, zawarte są oczywiście dane firmy, jak NIP, nazwę i adres przedsiębiorstwa. Określane jest miejsce i data transakcji. Strony precyzują w jaki sposób rzecz zostanie zapłacona, mogą zdecydować się na transakcje gotówkową bądź bezgotówkową. Nie wszystkie umowy sprzedaży są takie same. Charakterystyka podmiotu transakcji określa, w jakiej formie powinna być zawarta umowa.

Rodzaje umów

Prawo cywilne mówi o paru formach takich umów. Podstawową jest forma dowolna, którą można zawrzeć ustnie, jest ona najbardziej znana, jednakże są sytuacje, w których prawo pod rygorem nieważności nakazuje sporządzenia innej formy. W sytuacji gdy umowa nie spełni wymogów prawa staje się nie ważna dla obu stron. Odpowiednia forma występuje w momencie sprzedaży nieruchomości, taka okoliczność nakazuje podpisanie aktu notarialnego. W trakcie zbywania przedsiębiorstwa musi zostać wystawiona umowa z podpisem notarialnie poświadczonym, wtedy umowa jest ważna. Ostatnią formą jest umowa pisemna dotycząca sprzedaży na raty, przeniesienia wierzytelności czy rzeczy na zamówienie. Wszystkie formy są niezbędne, gdyż chronią one zarówno kupującego jak i sprzedającego. Umowy zawsze zawierane są w dwóch egzemplarzach i podpisane przez wszystkie strony, które brały udział w transakcji.

Rodzaje sprzedaży

Poza formą umów występują także różne rodzaje sprzedaży. Dla wielu znana jest sprzedaż konsumencka, która ma miejsca gdy kupowana jest rzecz zazwyczaj w sklepie, można także daną rzecz kupić na raty wtedy występuje sprzedaż na raty. Prawo przewiduje także sprzedaż z prawem odkupu, wtedy zbywca ma prawo odkupić produkt i stać się znów jego właścicielem. Przewiduje się także sprzedaż z prawem pierwokupu, która ogranicza zarządzanie rzeczą przez kupującego. Gdy kupujący stanie się już właścicielem podmiotu umowy jest zobowiązany zapłacić podatek.

Podatek

Opłata występuje, gdy rzeczą umowy są nieruchomości, rzeczy ruchome lub prawo majątkowe wykonywane na terenie polski. Podatek dotyczy także rzeczy znajdujących się za granicą, jeśli kupujący ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę w Polsce oraz umowa była sporządzona na terenie Polski. Obowiązek podatkowy dotyczy kupującego i jest on obliczany na podstawie wartości rynkowej. Często są spotykane umowy w których cena jest zaniżana, jednakże takie działanie nie pomoże obniżyć podatku. Urzędnik ma obowiązek sprawdzenia ceny rynkowej i porównania jej z kwotą ustaloną na umowie. Podatek według prawa wynosi 2% bądź 1 % w zależności od przedmiotu umowy. Z podatku zwolnione są rzeczy ruchome o wartości niższej niż 1000 zł. Dokładna kwota podatku zawsze jest obliczana i podawana w urzędzie.